O mnie

Dziekan Roman Kusz

Samorządowo

Adwokatem jestem od ponad 20 lat. Zawodu uczył mnie adw. Franciszek Kustos, a w kancelarii obok mojego patrona pracowali adw. Jan Polewka i adw. Janusz Niemcewicz. Miałem szczęście i możliwość uczyć się  od wspaniałych adwokatów.

Aplikację adwokacką odbyłem w latach 1993-1997 przy naszej ORA. Aplikacja była wyjątkowym okresem w moim życiu. Od moich mistrzów nauczyłem się filozofii i warsztatu wykonywania naszego zawodu. Moim patronem przez prawie całą 4-letnią aplikację był ówczesny dziekan ORA w Katowicach adw. Franciszek Kustos. Adwokat mądry, doświadczony, niekwestionowany autorytet całego prawniczego świata na Śląsku. Pokazał mi jak wspaniały i trudny jest nasz zawód. Po jego śmierci, moim drugim patronem został adw. Jan Polewka, człowiek mocno osadzony w historii Śląska, członek komitetów pomocy dla osób internowanych w stanie wojennym, autor „Historii początków adwokatury na Śląsku”. Egzamin adwokacki zdałem w roku 1997. Całą aplikację odbyłem w kancelarii przy ul. Kościuszki 2 w Katowicach i tam też rozpocząłem wykonywanie praktyki adwokackiej. Dopisało mi szczęście, gdyż zwolniło się miejsce – adw. Janusz Niemcewicz właśnie został wybrany posłem, a jak Państwo wiedzą, później pełnił funkcję Wiceministra Sprawiedliwości oraz sędziego, a w końcu wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Miałem więc szczęście, spotkać na swojej drodze, wybitnych adwokatów, którzy nauczyli mnie nie tylko wykonywania zawodu, ale zaszczepili samorządowego bakcyla.

W 2001 roku Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach wybrało mnie po raz pierwszy na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W 2004 roku, zostałem wybrany na powtórną kadencję. Przez te 6 lat uczestniczyłem aktywnie w pracach Rady, uczyłem się samorządowego warsztatu. Ten czas był mi potrzebny, tak jak każdemu, aby zobaczyć od środka, jak działa samorząd, jakie rozwiązania może zaproponować i co może zrobić dla koleżanek i kolegów. W oparciu o ten 6- letni bagaż doświadczeń, w roku 2007 po raz pierwszy została zgłoszona moja kandydatura na funkcję Dziekana. Zostałem wybrany i pełniłem te funkcję, po ponownej reelekcji w 2010 roku. W latach 2010-2013 byłem wicedziekanem ORA w Katowicach, a ponadto w roku 2013 zostałem powołany na przewodniczącego Komisji Do Spraw Wizerunku i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i funkcję tą pełniłem do 2019 roku.

Od lat jako Okręgowa Rada Adwokacka tworzymy zgrany zespół, który mówi jednym głosem i stara się znaleźć najlepsze rozwiązania dla członków naszej Izby. Udało mi się zbudować świetny i oddany zespół pracowników Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z Panią Dyrektor Barbarą Iwaszkiewicz na czele. Zbudowałem silny fundament finansowy Rady, pozwalający z optymizmem patrzeć w przyszłość. Myśląc o Naszej Izbie zawsze mówię „tradycja i nowoczesność”.

Tradycja to wielki szacunek dla tych adwokatów, którzy tworzyli Naszą Izbę w międzywojniu i zakupili nieruchomość, która do dzisiaj stanowi jej siedzibę. Ten szacunek dla Nich przejawiamy w salach wykładowych dedykowanych Dziekanom dr Karolowi Stachowi i adw. Franciszkowi Kustosowi oraz galerii 100 adwokatów na 100-lecie adwokatury. W ramach projektu „Archiwa Palestry” zrealizowaliśmy i zaprezentowaliśmy dwie produkcje poświęcone adw. Romanowi Hrabarowi i adw. Władysławowi Pałce, a już wkrótce będą gotowe realizacje poświęcone kolejnym trzem adwokatom. Dbamy o groby adwokatów, którzy odeszli. Staramy się ocalić ich od zapomnienia. Z seniorami naszej Rady spotykamy się cyklicznie w siedzibie Izby i zapraszamy na spotkania. Bez nich nie byłoby nas. Integrujemy nasze środowisko poprzez sympozja, wykłady, koncerty, spotkania w kinie i gale. Gala Adwokacka to nasze największe święto, wtedy to bowiem przyjmujemy do naszego grona nowych adwokatów. Nadaliśmy temu specjalną rangę, a dzieje się tak od 10.01.2010r. Pierwsza gala miała miejsce w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, wtedy to poświęciliśmy nasz Izbowy sztandar. W tym miejscu podkreślić należy, że byliśmy pierwszą Izbą w Polsce, która ufundowała sztandar Izbowy. Naszym śladem w kolejnych latach poszły wszystkie Izby w Polsce. Przy okazji gal, honorujemy wybitnych adwokatów oraz postacie zasłużone dla adwokatury. Nasze nagrody to Diamentowe Temidy oraz nagroda im. Św. Iwo.

W  budynku Naszej Rady wykonaliśmy inwestycje i remonty za kwotę blisko miliona złotych, głównie ze środków pozyskanych z zewnątrz. Pomieszczenia są klimatyzowane i zinformatyzowane, pracujemy w oparciu o internetową sieć światłowodową.

Bardzo cieszę się z doskonałej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej kierowanym przez Dziekana prof. dr hab. Zygmunta Tobora, a dzisiaj prof. dr hab. Czesława Martysza.

Świetnie układa się także współpraca ze Śląską Okręgową Izbą Lekarską. Projektem, który ma wielką przyszłość jest Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Udało nam się zawrzeć porozumienie, które łączy 23 samorządy zawodowe i zrzesza kilkadziesiąt tysięcy osób. Forum powstało z inicjatywy Naszej Rady i Izby Lekarskiej w 2016 roku. Dzięki cyklicznym spotkaniom poznawaliśmy się i wypracowywaliśmy wspólne stanowiska. Ze Śląską Izbą Lekarską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Śląskim zorganizowaliśmy również zakończone sukcesami ogólnopolskie konferencje „Prawo i Medycyna”.

Jestem szczególnie dumny z tego, że Nasza Izba była współorganizatorem Szczytu Klimatycznego ONZ (COP24), który w 2018 roku odbył się w Katowicach, jak również z tego, że od wielu lat jesteśmy jedynym samorządem prawniczym w Polsce, który cyklicznie uczestniczy w Europejskich Kongresach Gospodarczych i Europejskich Kongresach Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie organizujemy panele prawnicze. Nawiązaliśmy partnerską współpracę z austriacką i serbską adwokaturą.

Jestem także dumny z tego, że pod moim patronatem aplikację ukończyło 13 aplikantów. Dziś są wspaniałymi adwokatami.

Praca dla samorządu jest moją pasją, której się poświęciłem.

Prywatnie

Od prawie ćwierć wieku pozostaję w związku małżeńskim. Moja żona jest radcą prawnym.

Odskocznią od codzienności jest dla mnie piłka nożna, już dzisiaj coraz mniej na boisku, a coraz bardziej na stadionowych trybunach.

Mecz o puchar 100 lecia Adwokatury
Bonito

Praktycznie od zawsze, letnie wakacje, spędzam w Hiszpanii, razem z naszym psem – owczarkiem niemieckim Bonito. Hiszpania to nie tylko pasja, ale i styl życia. Otwartość, przyjaźń i dystans do problemów.

Jak wiecie, jestem osobą wymagającą, ale najwięcej wymagam od siebie.