Adwokat Tomasz Gurdek

Adwokat Tomasz Gurdek

za namową wielu koleżanek i kolegów podjąłem decyzję o kandydowaniu do Okręgowej Rady Adwokackiej oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Dotychczasowa praca na rzecz samorządu adwokackiego dała mi przede wszystkim wiedzę o jego funkcjonowaniu i niezbędne doświadczenie. Należy pamiętać, że praca na rzecz samorządu to nie tylko pomysły i górnolotne hasła, a przede wszystkim ich wykonanie i ludzie, chętni pracować dla ich realizacji.

Adwokatura dzisiejszych czasów to nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Jestem zwolennikiem zmian, ale ewolucyjnych nie zaś rewolucyjnych. Nie warto niszczyć tego co jest dobre i sprawdzone. Do  tej pory nie byłem członkiem organów Izby, a wszelkie moje działania i inicjatywy to moje osobiste zaangażowanie i poświęcony czas.

W swoich działaniach na rzecz samorządu chcę skupić się przede wszystkim na łączeniu naszego środowiska, które aktualnie jest tak bardzo podzielone. Z każdym rokiem przybywa Adwokatów i Aplikantów adwokackich. Dla silnego głosu samorządu konieczne jest zaangażowanie i współpraca wszystkich jego członków. Dlatego tak ważna jest wspólna integracja. Pamiętajmy, że wspólnie dbamy o wizerunek Adwokatury. Tylko wspólna i spójna praca pozwoli nam go utrzymać i rozwijać.

Stawiam na promocję zawodu adwokata jako całości, aby utrwalić w świadomości społecznej naszą obecność i działanie. Będę postulował o prowadzenie działań promocyjnych na lokalnym rynku, jak również przedstawianie projektów Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konieczne jest dalsze rozwijanie współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz zrzeszającymi przedsiębiorców, co pozwoli nam na pogłębianie w świadomości społecznej zasad pracy Adwokata.

Brałem udział w wielu wydarzeniach na arenie ogólnopolskiej, gdzie spotykali się przedstawiciele naszego środowiska z wielu Izb w Polsce. Doświadczenia te umożliwiły mi przede wszystkim poznanie poglądów i problematyki dzisiejszej Adwokatury. Ponadto, pozwoliły mi na nawiązanie wielu przyjaźni i współpracy. Dlatego też zdecydowałem się kandydować na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury, aby głos śląskich Adwokatów był obecny i słyszalny przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących Adwokatury.

Pamiętajmy, że samorząd oraz członkowie jego organów wybierani są po to, aby służyć całej społeczności adwokackiej. Nowoczesny samorząd, to samorząd reagujący na bieżące problemy środowiska i wsłuchujący się w jego głos. Adwokatura to ludzie o różnych, często odmiennych poglądach. Jednak, siłą naszego samorządu winien być wzajemny szacunek, wsparcie i tolerancja. Bieżąca polityka nie może przysłaniać nam tego nadrzędnego celu. Adwokatura ma służyć przede wszystkim Adwokatom.

Drodzy Państwo, nie będę składał pustych obietnic czy szerzył nierealnych wizji, niemożliwych do zrealizowania na szczeblu Izby. Myślę, że moje dotychczasowe działanie znajdzie Waszą aprobatę i pozwolicie mi wejść na kolejny poziom realizacji zadań dla Nas wszystkich.

Mam nadzieję, że w nadchodzących wyborach postawicie Państwo na Doświadczenie, Rozsądek i Kompetencje.

Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu!

Adw. Tomasz Gurdek