Adwokat Magdalena Stryja

zwracam się do Państwa, ponieważ chciałam się Państwu przedstawić i poprosić o wsparcie mojej kandydatury i oddanie na mnie głosu w nadchodzących wyborach w których będę kandydowała na stanowisko członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Decyzję o kandydowaniu podjęłam zachęcona przez dobrych ludzi, Adwokatów z pasją i charyzmą.

Od 7 lat ściśle współpracuję z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, a od 2019 r. pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Nauki i Rozwoju przy ORA w Katowicach.

Inicjatyw, które udało mi się zorganizować w ścisłej współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w okresie tych siedmiu lat, mogłabym wymieniać bez końca, jednak pozwolę sobie przytoczyć w mojej ocenie te najważniejsze:

 • Pozyskanie całości funduszy z zewnątrz oraz organizacja Globalnej Konferencji Climate Law and Governance Day 2018 w ramach Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach, w efekcie światowa organizacja Climate Law and Governance Initiative działająca pod auspicjami ONZ przyznała Uniwersytetowi Śląskiem Wydziałowi Prawa i Administracji nagrodę GLOBAL LEADRESHIP AWARD za znakomitą organizację konferencji CLGD w 2018 r.

 • Przewodnictwo oraz zorganizowanie panelu polskiego w trakcie globalnej konferencji Climate Law and Governance Day 2019 w ramach Szczytu Klimatycznego COP 25 w Madrycie. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach jako jedyna Rada w Polsce jest partnerem powyższych wydarzeń klimatycznych.

 • Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL. Projekt unijny, który jest realizowany przez konsorcjum pięciu Uniwersytetów Europejskich w tym Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawa i Administracji. Okręgowa Rada Adwokacka jako jedyna Okręgowa Rada Adwokacka w Polsce jest partnerem projektu.

 • Śląskie na Śląskim Fest 4 sierpnia 2018 r. wydarzenie na Stadionie Śląskim w słynnym Kotle Czarownic. Wydarzenie zorganizowane z okazji 100-lecia Adwokatury Polskiej, 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego oraz 20-ecia Województwa śląskiego. Wydarzenie sportowe, święto muzyczne. Mecz o Puchar Stulecia Adwokaci kontra samorządowcy. Wygrany oczywiście przez Adwokatów z kapitanem Dziekanem Kuszem na czele zwycięskiej drużyny. Zaprosiliśmy do współpracy przy tym wydarzeniu ponad 10 miast śląskich, Urząd Marszałkowski, PWiK, zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz śląskich schronisk dla zwierząt. Była to impreza masowa, a co najważniejsze o charakterze rodzinnym sfinansowana w 100% ze środków pozyskanych od sponsorów.

 • Od 7 lat skutecznie i z sukcesami rozwijam współprace pomiędzy ORA w Katowicach a WPIA UŚ. Dzięki temu ma miejsce integracja środowisk śląskich adwokatów ze środowiskiem akademickim uczelni, studentami i doktorantami.

 • Dzięki tejże współpracy ORA stała się stałym partnerem wielu organizowanych na wydziale inicjatyw naukowych, jubileuszowych, studenckich, inauguracyjnych. Studentki oraz Studenci wydziału mają okazję w trakcie studiach wszechstronnie zapoznać się ze specyfiką pracy adwokata. Dzięki temu również aplikacja adwokacka jest promowana wśród studentów, z których później często Ci najbardziej aktywni wybierają właśnie tę ścieżkę kariery.

Dlaczego Kandyduje:

 1. Chciałabym móc podzielić się z Państwem moim doświadczenie, które zdobyłam i cały czas pogłębiam piastując kierownicze stanowiska w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji przez ostatnich 15 lat.

 1. Chciałbym podzielić się z Państwem moimi umiejętnościami organizatorskimi, umiejętnością zapalania ludzi do wspólnych inicjatyw, moim doświadczeniem w pracach organów kolegialnych.

 1. Chciałbym Państwu ofiarować moje doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

 1. Moje doświadczenie w zasiadaniu w organach kolegialnych jest spore. Jestem członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Przez 10 lat czuwałam nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, a następnie w 2016 roku zostałam wybrana na członka Rady Wydziału Prawa i Administracji i mandat ten sprawowałam do 2019 r. W okresie ostatnich 10 lat byłam członkiem licznych komisji i zespołów m.in. uczelnianego zespołu ds. polityki promocyjnej, uczelnianego zespołu ds. Infrastruktury.

 1. Mam doświadczenie w procesie cyfryzacji. Uczestniczyłam w wprowadzaniu dwóch systemów informatycznych na WPIA UŚ. Byłam odpowiedzialna za wprowadzenie dwóch systemów informatycznych do przeprowadzania elektronicznych głosowań w trakcie posiedzeń Rady Wydziału. Byłam odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie dwóch serwisów internetowych www WPIA UŚ. Ponadto mam 5 letnie doświadczenie na polu implementacji i wdrożeń autorskich programów komputerowych z zakresu płac, kadr, księgowości zdobyte we współpracy z gliwicką firma Informatyczną Q-bit Systemy Informatyczne.

 1. Aktywnie działam w obszarze ochrony klimatu i walki z kryzysem klimatycznym. Dla Śląska jest to kluczowa kwestia na najbliższe dekady. Jestem pierwszym w Polsce prawnikiem, który został przyjęty w poczet członków prestiżowej organizacji Centre for International Sustainable Development Law mającej status konsultacyjny przy ONZ. Jej celami statutowymi jest prowadzenie badań oraz aktywne przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

 1. Od lat wykładam prawo pracy oraz prawo ubezpieczeń społecznych, a w kręgu moich zainteresowań praktycznych i naukowych jest obszar prawa klimatycznego i problematyka Sprawiedliwej Transformacji. Jestem także członkiem dwóch zespołów naukowych: Zespołu badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zespołu Badań Bioetycznych i Teoretycznoprawnych, który rozważa prawne i bioetyczne aspekty medycyny, ochrony zwierząt i ochrony środowiska;

 1. W 2019 r. zostałam powołana przez JM Rektora do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostosowania struktury administracji Wydziału do kierunków projektowanych zmian w funkcjonowaniu uczelni, które wynikały z postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W efekcie tych prac JM Rektor powierzył mi stanowisko Kierownik Organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

 1. Od 7 lat pełnię funkcję Rzecznika Wydziału, współpracując z mediami Polskimi, śląskimi, promując wydział, inicjatywy i sukcesy pracowników, studentów, doktorantów. Mam bardzo dobre, wypracowane kontakty z przedstawicielami gazet, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych.

 1. Od 2016 r. roku jestem opiekunem obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku Prawo i Administracja.

 1. Choć na polu praktyk studenckich współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa a ORA działa od paru dobrych lat, a jej owoce są cenne – przykładem jest podpisany 3 lata temu Kodeks dobrych praktyk – w ostatnich tygodniach ruszył projekt, który wprowadziłam w życie za zgodą Dziekana ORA i Dziekana WPIA UŚ, który umożliwia pozyskiwanie przez kancelarie adwokackie praktykantów – studentów kierunku prawo.

 1. W okresie ostatnich 15 lat zasiadałam w komitetach organizacyjnych lub współorganizowałam około 60 konferencji zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych, sympozjów, wydarzeń jubileuszowych, organizowałam koncerty, wydarzenia artystyczne, w tym osobiście zorganizowałam 12 wystaw artystów Polskich oraz światowych dla przykładu: we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych zorganizowałam wystawy Szkoły Plakatu prof. Romana Kalarusa czyli słynnej pracowni 207, zorganizowałam wystawę jednego z najbardziej znanych na świecie polskich artystów maestro Wojciech Siudmaka, zorganizowałam wystawę laureatów światowego konkursu ECO Plakat.

 1. Co dla mnie szczególnie ważne byłam współorganizatorem lub inicjatorką 15 akcji charytatywnych.

 1. Mam na swoim koncie również reżyserię 7 filmów promocyjnych oraz produkcję 5 muzycznych filmów video.

Chciałbym rozwijać dotychczasową współpracę zarówno z Wydziałem Prawa i Administracji jak i na gruncie międzynarodowym. Obecnie przygotowujemy się do Szczytu Klimatycznego w COP 26 w Glasgow, a także jestem członkiem komitetu organizacyjnego wydarzeń, które będą towarzyszyły Szczytowi Cyfrowemu IGF – organizowanego przez ONZ, który jest planowany na grudzień 2021 r. w Katowicach. W obu tych prestiżowych przedsięwzięciach widzę bardzo aktywny udział Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Cieszę się, że moją kandydaturę wspiera tak wiele wyjątkowych osób, z którymi łączą mnie wspólne wartości i wiele lat tworzenia wspólnych projektów. Łączy nas także podobna, zdroworozsądkowa wizja współpracy oraz wizja rozwoju oparta na ewolucji i umiarze, a nie na rewolucji i dekonstrukcji.

Szanowni Państwo, chciałabym poprosić o Państwa zaufanie i Państwa głos, dzięki któremu moja dotychczasowa aktywność na rzecz i dla dobra Izby Adwokackiej w Katowicach będzie mogła przybrać kształt formalnej współpracy w miejsce dotychczasowego woluntarystycznego zaangażowania.